5. Hospodaření s majetkem obce

Název páté kapitoly představuje jednu z nejtypičtějších činností, kterou obce v rámci své samostatné působnosti[1] vykonávají. Způsob, jakým obce se svým majetkem hospodaří a nakládají, se bezprostředně dotýká téměř každého z nás. Jde o problematiku, jejíž dobrá znalost by měla být předpokladem jak odpovědného výkonu funkce vás, členů zastupitelstva obce, tak každého angažovaného občana, jemuž není lhostejné, v jakém […]

Tvorba webových stránek: Webklient