Dotazy a odpovědi: Kyberbezpečnost

Aktualizace odpovědí: 04.12.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

Člen zastupitelstva obce má ze zákona [ustanovení § 82 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů] právo na veškeré informace, které souvisí s výkonem jeho funkce. Má tedy nárok i na takové informace, na které obyčejný žadatel nárok nemá a pokud by o takové informace obyčejný žadatel žádal, byly by mu poskytnuty anonymizované. S tímto výsadním postavením, které v zásadě umožňuje řádný výkon volené veřejné funkce, ovšem souvisí i větší míra odpovědnosti. Jestliže tedy následně daný člen zastupitelstva jemu poskytnuté (neanonymizované) informace poskytuje, resp. zveřejňuje, dále, činí tak na vlastní odpovědnost.

Lze tedy shrnout, že obec nemůže nikterak ovlivnit, jak člen zastupitelstva bude s poskytnutými informacemi dále nakládat (právo na poskytnutí informací mu v tomto ohledu omezit nelze). V případě, že dotčený člen zastupitelstva bude chráněné informace (obchodní tajemství, osobní údaje apod.) dále zveřejňovat, činí tak na vlastní odpovědnost, přičemž zveřejněním zákonem chráněných informací se po něm dotčené subjekty mohou dožadovat náhrady případně vzniklé újmy.

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient