Dotazy a odpovědi: Whistleblowing

Kapitola: Whistleblowing Nová směrnice o whistleblowingu – koho se týká? Aktuální znění odpovědi Metodika Ministerstva spravedlnosti k přímému účinku ze dne 4. 11. 2021 uvádí souhrn orgánů veřejné moci jako tzv. povinných subjektů, na které se bude vztahovat přímý účinek směrnice. Za orgány veřejné moci metodika označila státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další […]

Dotazy a odpovědi: Kyberbezpečnost

Kapitola: Kyberbezpečnost Člen zastupitelstva obce zveřejňuje neanonymizované informace, které využívá k výkonu své funkce, na internetu či jakkoliv jinak. Je to v pořádku? Lze tomu nějak zabránit? Aktuální znění odpovědi Člen zastupitelstva obce má ze zákona [ustanovení § 82 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů] právo na veškeré informace, […]

Dotazy a odpovědi: Elektronizace a digitalizace

Kapitola: Elektronizace veřejné správy Může mít obecní úřad úředních desek několik? Aktuální znění odpovědi Podle správního řádu se pro orgány územního samosprávného celku zřizuje jedna úřední deska. Neznamená to však, že se musí nutně jednat o jedinou rozměrnou tabuli, může se jednat fyzicky o několik desek a tyto desky je pak třeba považovat za součást […]

Dotazy a odpovědi: Ochrana osobních údajů GDPR

Kapitola: GDPR GDPR – co to pro naši obec a obecní úřad znamená? Aktuální znění odpovědi Zkratka GDPR (angl. General Data Protection Regulation) znamená v češtině obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jedná se o novou právní regulaci Evropské unie. Celý název nařízení zní následovně: „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. […]

Dotazy a odpovědi: Politici a úředníci

Kapitola: Politici a úředníci Při vzniku pracovního poměru, kdy je zaměstnanec zařazen v obecním úřadu, uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnancem „obec“ nebo „obecní úřad“? Aktuální znění odpovědi Obecní úřad je pouhým orgánem obce bez právní osobnosti, z čehož vyplývá, že smlouva se uzavírá mezi zaměstnancem a obcí coby zaměstnavatelem. Může starosta zaměstnat rodinného příslušníka? Musí […]

Dotazy a odpovědi: Jak se vyznat v právních předpisech

Kapitola: Jak se vyznat v právních předpisech Kdy nabývají obecně závazné vyhlášky a nařízení obce platnosti a kdy účinnosti? Aktuální znění odpovědi Právní předpisy obce, tedy obecně závazné vyhlášky a nařízení obce,  nabývají platnosti jejich vyhlášením, tedy jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Pokud není stanovena účinnost pozdější, […]

Dotazy a odpovědi: Spolupráce obcí

Kapitola: Spolupráce obcí Který orgán obce rozhoduje o spolupráci a uzavírání partnerských smluv mezi obcemi? Aktuální znění odpovědi Rozhodování o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce náleží mezi zákonem vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce. Uzavírání „partnerských smluv“ mezi obcemi (a to jak v rámci obcí v České republice, tak se zahraničními obcemi) […]

Dotazy a odpovědi: Obce a EU

Kapitola: Obce a EU Který orgán obce schvaluje smlouvu o podmínkách přijetí dotace z operačního programu? Aktuální znění odpovědi Rozhodování o přijetí dotace, resp. uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z operačního programu, není zákonem svěřeno do výlučné pravomoci zastupitelstva, rady či jiného orgánu obce. Jelikož se jedná o výkon samosprávy obce, bude k takovému […]

Dotazy a odpovědi: Kraje v ČR

Kapitola: Kraje v ČR Může zaměstnanec krajského úřadu, který je zařazen v oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, vykonávat funkci účetní v obci, která spadá do kontrolovaného území? Aktuální znění odpovědi Přezkoumání hospodaření obce provádí kraj v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v […]

Dotazy a odpovědi: V demokracii vzájemně komunikujeme

Kapitola: V demokracii vzájemně komunikujeme Které informace je třeba zveřejnit po zasedání zastupitelstva obce? Aktuální znění odpovědi Usnesení zastupitelstva obce jsou nedílnou součástí zápisu ze zasedání. Zákon obecně nepředepisuje povinnost zápisy ze zasedání ani usnesení zveřejňovat, pouze obci ukládá povinnost je dle ustanovení § 95 odst. 2 zákona o obcích uložit na obecním úřadě k […]

Tvorba webových stránek: Webklient