12. Školství

Školský zákon[1] stanoví, že vzdělávání je veřejnou službou a že kromě vzdělávání dětí a žáků je třeba zajistit také školské služby (dále budeme používat pojem „školství“). To vše patří mezi významné povinnosti obce. V rámci této kapitoly vám chceme poskytnout základní orientaci v příslušných kompetencích v této oblasti. 12.1 Role obce a státu při správě školství Ve školství […]

4. Finance a rozpočet

V důsledku pandemie COVID-19 došlo od roku 2020 k přerušení dlouhého období ekonomického růstu a také určité stability. Pokles ekonomické aktivity se ve veřejných rozpočtech projevil snížením daňových i nedaňových příjmů. Současně na výdajové straně došlo kvůli počínající ekonomické recesi k výraznému nárůstu cen energií a dalších výdajů. Jako zastupitelé vstupujete do nelehkého volebního období, […]

Tvorba webových stránek: Webklient